Universitatea de Vest din Timişoara
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasă Acasă Prezentare proiect Prezentare proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Partener proiect Partener proiect Cursuri de formare Cursuri de formare Noutăţi Noutăţi
Acasă »
PTPEV
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Practica ta pentru educaţia viitorului"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro
www.ptpev.uvt.ro


Ideea care a animat realizarea proiectului „Practica ta pentru educaţia viitorului” este facilitarea dezvoltării competenţelor profesionale ale studenţilor în vederea inserţiei profesionale în sistemul de învăţământ, prin reducerea decalajelor dintre teoria educaţională şi realităţile concrete din practică.

Conceput pentru a sprijini formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice pentru profesia de cadru didactic a obţinut finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 pe axa prioriatară 2, domeniul major de intervenţie 2.1., numărul de identificare al contractului POSDRU 60/2.1/S/33675.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

C O N F E R I N Ț A NAȚ I O N A L Ă

PRACTICA TA PENTRU EDUCAŢIA VIITORULUI MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN FORMAREA INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 26 ianuarie 2013, Aula Magna "Ioan Curea" - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA.

Program conferinta
Important