Universitatea de Vest din Timişoara
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasă Acasă Prezentare proiect Prezentare proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Partener proiect Partener proiect Cursuri de formare Cursuri de formare Noutăţi Noutăţi
Acasă »
PTPEV
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Practica ta pentru educaţia viitorului"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro
www.ptpev.uvt.ro


Echipa de management

Managementul proiectului se va asigura cu ajutorul unei echipe care stabileşte procedurile de lucru pentru atingerea obiectivelor proiectului şi are atribuţii de coordonare, planificare, monitorizare, evaluare internă şi management financiar. Managementul se va realiza participativ în acord cu principiile managementului calităţii totale, asigurându-se transparenţă, flexibilitate şi un climat pozitiv. Se vor încuraja creativitatea individuală şi tratamentul egal pentru toate persoanele implicate.

Echipa managerială:
  • Prof. univ. dr. Petrescu Poesis - Manager de proiect

  • Lect. univ.drd. Borovic Darius - Asistent manager formare profesionala şi practică
  • Asist. univ. drd. Răducea Mihaela - Asistent manager supervizare
  • Conf. univ dr. Ionel Viorel - Asistent manager regiunea Sud Vest Oltenia
  • Lect. univ. dr. Magâţ – Cîndea Adela - Coordonator organizare
  • Lect. univ. dr. Niculescu Maria - Coordonator tutoriat
  • Asist. univ. drd. Toma Roxana - Coordonator imagine şi relaţii publice


Echipa de implementare

Echipa de implementare este formată din specialişti cu experienţă în formarea iniţială şi continuă care vor îndeplini roluri de formatori şi de supervizori de practică pedagogică: profesori universitari doctor, conferenţiari universitari doctori, lectori doctori şi doctoranzi specialişti în ştiinţele educaţiei, psihologie, sociologie; asistenţi sau preparatori doctoranzi specialişti în ştiinţele educaţiei, psihologie şi alte specializări necesare. În fiecare centru de implementare va exista o echipă de implementare. Supervizorii de practică sunt cadre didactice universitare, specialişti în didactica disciplinelor academice cu experienţă în conceperea şi derularea programelor de practică pedagogică pentru studenţi. 


Important