Universitatea de Vest din Timişoara
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasă Acasă Prezentare proiect Prezentare proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Partener proiect Partener proiect Cursuri de formare Cursuri de formare Noutăţi Noutăţi
Acasă »
PTPEV
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Practica ta pentru educaţia viitorului"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro
www.ptpev.uvt.ro


Partener proiect

Instituţia parteneră, Universitatea din Craiova, deţine o experienţă îndelungată şi expertiză în conceperea şi derularea programelor de formare iniţiale şi continue a cadrelor didactice (nivel de licenţă şi masterat) şi a managerilor şi preocupare permanentă de generare, promovare şi asigurarea calităţii pe componenta formării în domeniul educaţional, dar şi al formării adulţilor. Componenta formării în profesia didactică implică o deosebită preocupare pentru practica pedagogică şi aplicarea acesteia la nivelele iniţiale de formare studenţilor, viitori profesori.

Experienţa Universităţii din Craiova în cercetare ştiinţifică este susţinută de derularea unor proiecte de cercetare (Granturi) referitoare la noile paradigme în educaţie, consecinţe asupra formării iniţiale a profesorilor, ca viitori actori în spaţiul educaţional european care caută să dea răspuns la trei probleme actuale, în creşterea calităţii pregătirii profesorilor: adaptarea metodologiei formării lor iniţiale la noile paradigme ale educaţiei, utilizarea acestora în conturarea competenţelor, pe care sa le manifeste în viitoarea practică şcolară.

Universitatea parteneră are experinţă în consilierea cadrelor didactice şi a studenţilor, inclusiv pe problematica strategiei de derulare a practicii pedagogice conform programelor de învăţământ.

Organizaţia parteneră deţine o bogată experienţă în aplicarea programelor de practică a studenţilor în vederea facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii şi dezvoltării competenţelor necesare calificării profesiei didactice. În cadrul instituţiei se desfăşoară activităţi de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice în vederea coordonării modelelor şi programelor de practică din domeniul carierei didactice. 


Important