Universitatea de Vest din Timişoara
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasă Acasă Prezentare proiect Prezentare proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Partener proiect Partener proiect Cursuri de formare Cursuri de formare Noutăţi Noutăţi
Acasă »
PTPEV
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Practica ta pentru educaţia viitorului"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro
www.ptpev.uvt.ro


Prezentare proiect

În cadrul acestui proiect vor fi vizate două aspecte importante ale legăturii dintre şcoală şi tranziţia spre piaţa muncii:
1. Corelarea ofertei educaţionale de formare a competenţelor practice a viitorilor profesori cu cerinţele dezvoltării sociale şi cele ale pieţei muncii, prin reducerea decalajelor dintre teoria educaţională şi realităţile concrete din practica curentă.
2. Implicarea directă a universităţilor şi şcolilor în deciziile privind dezvoltarea sistemului de formare iniţială a cadrelor didactice prin familiarizarea viitorilor profesori cu realitatea practicii educaţionale în permanentă transformare. Implementarea proiectului va conduce la respectarea şi aplicarea principiului educaţional al unităţii şi legăturii dintre teorie şi practică.

Tutorele şi supervizorul de practică pedagogică oferă consiliere, îndrumare pentru activitatea de practica pedagogică a studenţilor care se pregătesc pentru profesia didactică. Tutorele şi supervizorul de practică vor coopera pentru a contribui la asigurarea calităţii demersului de formare iniţială din sistemul educaţional. Echipa de implementare realizează facilitarea trecerii de la şcoală la debutul dinamicii vieţii active. Prin atingerea obiectivelor proiectului se asigură accesibilizarea debutului în cariera didactică a viitorilor profesori, îmbunătăţirea şi consolidarea competenţelor necesare inserţiei profesionale. Observarea şi monitorizarea practicii educaţionale curente din învăţământ ne oferă informaţii conform cărora multe cadre didactice aflate în diferite ipostaze ale carierei întâmpină dificultăţi în această privinţă. Propunem de asemenea şi un program de monitorizare şi susţinere a evoluţiei profesionale a cadrelor didactice cu rol de tutori din cadrul şcolilor de practică prin perfecţionarea competenţelor profesionale ale acestora.

Activităţi inovatoare:

Competenţe de lidership şi metode de facilitare a învăţării experienţiale prin programe de practică pedagogică.
Un model replicabil de predare/învăţare/formare în şi prin acţiune pentru profesionalizarea competenţelor practice/aplicative în cariera didactică şi asigurarea calităţii. 


Important