Universitatea de Vest din Timişoara
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasă Acasă Prezentare proiect Prezentare proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Partener proiect Partener proiect Cursuri de formare Cursuri de formare Noutăţi Noutăţi
Acasă »
PTPEV
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Practica ta pentru educaţia viitorului"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro
www.ptpev.uvt.ro


Cursuri de formare pentru tutori derulate în cadrul proiectului "Practica ta pentru educaţia viitorului"
POSDRU 60/2.1/S/33675

Leadership şi lucru în echipă, Lector dr. Maria Niculescu

Principiile calităţii în educaţie - cooperare, lucru în echipă şi relaţia de tip câştig-câştig - ajută şcolile, instituţiile şi sistemul educaţional în următoarele clauze: redefinirea rolului, scopului şi responsabilităţilor şcolii şi dezvoltarea şcolii ca un mod de viaţă; planificarea comprehensivă a unui antrenament în leadership pentru cadrele didactice de la toate nivelurile; crearea cadrului dezvoltării profesiei şi carierei didactice; dezvoltarea echipelor educaţionale. Managementul participativ şi leadership-ul sunt cruciale pentru succesul echipelor şi al organizaţiilor educaţionale, furnizoare de programe de formare iniţială şi continuă în educaţie.

Evaluarea şi autoevaluarea formativă, Lector drd. Darius Borovic, asistent drd. Gianina Prodan

Viitorii tutori-mentori se vor familiariza cu viziunile, teoriile şi conceptele de evaluare şi autoevaluare formativă şi îşi vor dezvolta competenţe pentru proiectarea şi aplicarea evaluării şi autoevaluării în sprijinul formării profesionale prin practică pedagogic. Acestea sunt necesare pentru interpretarea acţiunilor pedagogice ale studenţii din punct de vedere a semnificaţiei acestora pentru dezvoltarea profesională. Participanţii vor exersa aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare şi autoevaluare formativă puţin cunoscute în spaţiul românesc dar necesare pentru derularea atelierelor de practică pedagogică. Accentul axiologic al cursului se bazează pe acceptarea unor viziuni plurale faţă de evaluare şi autoevaluare ca proces formativ.

Învăţarea experienţială, Lector drd. Darius Borovic, asistent drd. Gianina Prodan

Aceast curs propune acţiuni concrete de dezvoltare personală şi motivare a studenţilor pentru cariera didactică, care pot fi utilizate de către profesorii tutori. Conţinuturile şi strategiile propuse promovează potenţialul învăţării experienţiale în contextul noilor educaţii şi al societăţii actuale. Demersurile sunt concretizate în programe şi activităţi de dezvoltare a competenţelor metacognitive şi didactice, esenţiale în procesul de formare a viitoarelor cadre didactice.

Comunicarea şi relaţionare, Lector drd. Anca Franţ

Comunicarea este o noţiune complexă cu numeroase semnificaţii. Cu atât mai mult in domeniul educaţional ea capată numeroase valenţe. În mediul educaţional prin comunicare se urmăreşte transmiterea unor informaţii (valori, cunoştinţe etc.) de către o persoană formată în acest sens (cadrul didactic ) către una sau mai multe persoane aflate în formare. Prin acest curs ne dorim să evidenţiem importanţa comunicării didactice, implicaţiile şi perspectivele acesteia, barierele apărute în comunicare, eliminarea acestora în vederea eficientizării comunicării şi nu în ultimul rând, modul în care intervine comunicarea în gestionarea conflictelor.

Metode moderne de învăţământ, Lector dr. Marian Ilie

Cursul abordează un set minim de metode moderne de predare-învăţare-evaluare în contextul utilizării acestora de către tutorele de practică pedagogică în activitatea de îndurmare a studentului practician. Întreaga concepţie a demersului didactic este realizată în jurul conceperii unei strategii participativ-activ care să permită tutorelui de practică pedagogică planificarea întregului demers de îndrumare a studenţilor practicieni de-a lungul unui semestru de practică.
 


Important